fbpx

Meta oznake za boljše rangiranje!

Ste se kdaj vprašali, kako spletni iskalniki pridobijo informacije o posamezni spletni strani? Od kje dobi iskalnik opis spletne strani, ki se prikaže v iskalniku? Kaj so ključne besede in kam se jih vstavi? Odgovor se skriva v meta oznakah!

Kaj so meta oznake?

Meta oznake so deli kode, ki se nahajajo na vsaki spletni strani, s katerimi nadzorujemo delovanje spletne strani in informiranjem spletnih iskalnikov o informacijah o sami strani. Igrajo pomembno vlogo v spletni optimizaciji in zmožnostih, da neko stran preko spletnega iskalnika najdemo. Seveda pa imajo meta oznake svoja pravila, kako se jih pravilno nastavi in vnese njihove vrednosti, da imajo zaželen vpliv na spletno optimizacijo in predstavitev strani v spletnih iskalnikih.

Poznamo več vrst različnih meta oznak, najbolj znana med njimi je meta oznaka za naslov spletne strani. S to oznako naslovimo posamezne strani in podstrani na spletni strani, da jih obiskovalci lažje med seboj ločijo (v primeru, da imajo v brskalniku hkrati odprtih več podstrani). Naslov je viden v poimenovanjih zavihkov na vrhu strani. Vsekakor pa so še druge meta oznake, katerih nastavitve niso vidne uporabnikom oziroma obiskovalcem spletne strani, pač pa spletnim iskalnikom. Ravno te meta oznake pa so ključnega pomena za optimizacijo spletne strani v spletnih iskalnikih.

Najbolj pomembne meta oznake so oznake, znotraj katerih nastavimo ključne besede, preko katerih želimo, da nas iskalnik prikaže v rezultatih iskanja, opis strani, ki definira, kakšen je opis v iskalniku pod naslovom spletne strani in pa že prej opisana meta oznaka za naslov spletne strani.

Meta oznaka za naslov strani

Naslovne meta oznake so uporabljene, da obiskovalcem in iskalnikom sporočajo kaj se na tej strani (ali podstrani) nahaja oziroma čemu je namenjena, vendar v najbolj strnjeni možni obliki. Njena nastavitev je vidna v zavihkih spletnega brskalnika, prikazana pa je tudi ob deljenju strani na različnih družabnih omrežjih. Igra eno najpomembnejših vlog pri spletni optimizaciji, zato je njeno definicijo potrebno dobro premisliti.

Pri tem pa se je potrebno držati nekaj osnovnih pravil, ki jih definirajo spletni iskalniki:

Besedilo naj bo dolgo med 40 in 60 znaki, kar vključuje tudi presledke;
Najpomembnejše ključne besede naj bodo vključene v besedilo za naslovno meta oznako;
Ne podvajajte naslovnih oznak na drugih podstraneh;
Ne pretiravajte z vključevanjem ključnih besed v meta naslov strani.

Meta oznaka opis strani

Meta opis strani je kratek odstavek besedila, ki opisuje vsebino pripadajoče spletne strani ali podstrani. Lahko bi rekli, da je to povzetek strani. Ti so nato vidni pod spletnim naslovom vaše strani v spletnih iskalnikih in omogočajo uporabnikom obnovo oziroma opis vaše strani. Na podlagi tega opisa se kasneje uporabniki odločijo, ali bodo vašo spletno stran obiskali ali ne.

Dolžina meta opisa naj bo omejena na maksimalno 180 znakov, kar vključuje tudi presledke. V meta opis seveda dodajte tudi nekatere ključne besede, na katere želite biti preko iskalnikov vidni, vsekakor pa ne pretiravati, obenem pa ne podvajajte meta opisa strani na drugih podstraneh.

Meta oznaka za ključne besede

Nastavitev ključnih besed za iskanje v spletnih iskalnikih je ravno znotraj meta oznak za ključne besede. Namen teh je definiranje s katerimi iskalnimi nizi se spletna stran prikaže v spletnih iskalnikih, kot je recimo Google ali Yahoo. Običajno se nastavi za posamezno stran 4 do 7 ključnih besed, ki so med seboj ločene z vejico, posamezna ključna beseda pa je lahko tudi iz več besed (2-3). Te oznake se lahko podvajajo po podstraneh, vendar je zaradi želje po večanju možnosti, da nas spletni iskalnik predstavi med rezultati, smiselno definirati nekaj različnih in nekaj takšnih, ki se ponavljajo.

Meta oznake za družabna omrežja

Zaradi rasti uporabe družabnih omrežij, vedno večjega števila uporabnikov ter deljenja spletnih strani (njihovih povezav) na njih, so se v zadnjih letih pojavile meta oznake specifično narejene za družabna omrežja. To so meta oznake za Facebook, Twitter in Google+. Vse omogočajo nastavitev naslova deljene strani (torej meta naslov) meta opisa strani (ta je viden pod naslovom deljene povezave) ter sliko, ki je prikazana v objavi. Dodatno je možno pri nekaterih družabnih omrežjih nastaviti meta oznake za namen strani, naslov spletnega mesta ter spletni naslov glavne spletne strani.