Izdelava spletnih strani, ki se visoko rangirajo!

Želja vsakega lastnika spletne strani je, da je njegova spletna stran predstavljena čim višje v rezultatih iskalnika, ne glede na to kaj uporabnik vpiše v iskalnik. Zaradi visoke konkurence in pa plačanih oglasov pa je to vedno težje narediti, saj je potrebno vložiti veliko energije, časa in znanja v ta proces. Obenem pa je to dolgotrajen postopek, katerega rezultati niso vidni čez noč. Kako torej izdelati spletno stran, ki se bo pojavila čim višje v iskalnikih?

Prvi izmed pogojev je seveda dobro napisana koda, ki ne sme vsebovati napak.

Spletni iskalniki imajo kriterije, po katerih razvrščajo spletne strani v bolj in manj kvalitetne, ti pa se odražajo v mestu rangiranja.

Seveda pa to nikakor ni zadosten pogoj, da se bo vaša spletna stran pojavila na prvem mestu.

Ena izmed možnosti za hitro napredovanje je plačevanje oglasnega prostora.

Vendar to ni članek namenjen temu, pač pa o izboljšavi rangiranja glede na vsebino same strani.

Za dobro rangiranje je potrebno spletno stran redno posodabljati, ji dodajati novo vsebino (med drugim v obliki blog objav in novic) ter poskrbeti za dobro povezljivost z družabnimi omrežji. Tako je pred samo izdelavo spletne strani potrebno dobro premisliti o sami strukturi spletne strani in tehnologiji izdelave.

Glavni del, ki vpliva na rangiranje spletne strani, da se bo ta čim hitreje prikazala na čim višjih mestih googlovega iskalnika, je vsebina strani. Tu imamo v mislih besedilo in slike, ki so na spletni strani. Slednje mora vsebovati ključne besede, na katere želimo biti najdeni preko iskalnika, pojavljati pa se mora skozi celotno spletno stran, da zagotovimo doslednost spletne strani in povečamo njeno verodostojnost.

Prav tako je potrebno poskrbeti za pravilna imena in opise slik, ki smo jih dodali na spletno stran, saj tudi te drastično vplivajo na samo rangiranje. Več o besedilu na tem, kako pripraviti besedilo za spletne strani, da se te rangirajo čim višje si lahko preberete v članku: Osnove spletne optimizacije .

Kako izdelava spletnih strani vpliva na rangiranje?

Spletne strani je možno narediti v različnih tehnologijah, od različnih CMS sistemov, ki omogočajo enostavno naknadno urejanje spletne strani tudi za laike, do izdelave spletne strani v navadni HTML kodi, ter celo do spletnih aplikacij, ki omogočajo izdelavo spletne strani preko preprostega vmesnika „vleci in spusti“, kjer je izdelava in prilagajanje strani izredno omejeno in ne omogoča naprednejših prilagoditev. Prvi dve možnosti omogočata izredno dobro izhodišče za izdelavo spletne strani, ki se visoko rangira, saj je možno posegati v sistem v popolni meri.

Tako je možno popolnoma prilagoditi kodo željam in zahtevam tako stranke kot iskalnika, s čimer si lahko zagotovimo odlično izhodiščno točko za visoko rangiranje strani.

Spletne strani, ki pa omogočajo izdelavo strani preko vmesnika (primer teh strani je www.wix.com) pa so, čeprav enostavna in zelo priljubljena izbira (saj je finančno izredno ugodna), ne omogoča primernih prilagoditev kode in funkcionalnosti strani, ki bi zadostovala za optimizacijo spletne strani.

Pri izdelavi spletne strani je vedno potrebno izbrati tak sistem, da omogoča popolno prilagajanje kode, strukture in funkcionalnosti strani. Obenem je že to, da strani ne moremo prenesti na drug strežnik zadosten razlog da vemo, da tehnologija izdelave ni primerna za dobro optimizacijo strani (in posledičnim rangiranjem).

Zakaj visoko rangiranje spletne strani?

Odgovor je enostaven: višje kot je naša stran prikazana v iskalniku, večja je verjetnost da bo nekdo to stran obiskal. Več kot 2/3 obiskovalcev spletnih strani klikne na enega izmed prvih petih prikazanih povezav v spletnih iskalnikih. Tako je želja vsakega lastnika spletne strani prikaz med prvimi petimi povezavami, saj si tako zagotovijo večji ogled strani in tako povečajo možnost za pridobitev nove stranke!